Fugt & skimmelsvamp

Skimmelsvamp er en naturlig svampeart, som er uskadelig i naturen. Men når den kommer ind i vores bygninger, bliver svampen desværre sundhedsskadelig og ved meget høj fugtighed kan der desuden dannes giftige stoffer, kaldet mytotoksiner. Skimmelsvamp er især udbredt i ældre bygninger, som ikke er godt isolerede, men kan dog også forekomme i nye og nyere bygninger.

Forskning har dokumenteret, at skimmelsvampe kan være en af forklaringerne på irriterede øjne og hovedpine. Der har længe været mistanke om, at det kan være usundt at opholde sig i fugtige bygninger med skimmelvækst. Nu er det også videnskabeligt dokumenteret: Skimmelsvampe kan være en medvirkende årsag til indeklimasymptomer som irriterede øjne, hovedpine, luftvejsirritation, svimmelhed og koncentrationsbesvær. Symptomerne er særligt kraftige hos mennesker med luftvejsallergi. Der er derfor alt muligt grund til at fjerne skimmelsvampe i bygninger.

Fugtskader og problemer med skimmelsvampe forekommer i næsten hver 5. Bolig.
På kort sigt er det ubehageligt at bo i et hus med fugtskader. På længere sigt kan fugt i mure, tagkonstruktioner m.m. føre til svamp, der ødelægger huset og skaber grobund for den farlige skimmelsvamp.

Hvorfor kommer der skimmelsvampevækst?
Der er skimmelsvampesporer alle steder og da næsten alle byggematerialer indeholder organisk materiale (også støv) vil der opstå skimmelsvampevækst i alle bygningskonstruktioner som er våde, dvs. at har du/I problemer med skimmelvækst er der for meget fugt i de angrebne områder, som følge af, enten indtrængende vand fra utæt tag, utætte rør eller optrængende fugt fra fundamentet, disse er de hyppigste kilder til alvorlige skader:
Kondens pg.a utilstrækkelig ventilation eller fordi der er konstruktioner med kuldebroer.
 
I nye bygninger, hvor materialerne har været opfugtet før de er blevet opsat i bygningen fordi de har ligget direkte på jorden, eller ikke har været afdækket mod regn.Desværre ses det ofte på danske byggepladser.

Fugtproblemer opstår primært som følge af vandskade, for stor vanddamp-produktion, og/eller ved utilstrækkelig udluftning. Fugten kan være et skjult problem i lang tid, indtil den viser sig som skimmelsvamp. Det er derfor vigtigt at forebygge fugtskader ved at tjekke huset for det, der normalt er årsagen til fugt, og at reagere hurtigt, hvis et område af en ydermur virker koldt og fugtigt, hvis der trænger vand ind fra taget, eller hvis kælderen lugter muggent.

Fundament & ydermure:
Fundament og ydermure er særligt udsatte for fugt, hvis regnvand og grundvand ikke løber væk fra huset. En ”uskyldig” flisegang med forkert fald, en stoppet tagbrønd eller et ødelagt dræn kan give store fugtskader. Her er det bedste råd at tage en paraply, og gå en tur rundt om huset på en regnvejrsdag, så vil du hurtigt opdage utætheder. Tjek også ventilation af kældre/krybekældre, så riste ikke er lukkede eller tildækkede og sørg for at reparere revner i murværket og fuger mellem fx mure og døre og vinduer. Du kan også selv tjekke at afløb, brønde og dræn fungerer. Men er årsagen ikke umiddelbart til at finde, vil det ofte være en god ide at rådføre sig med fagmand.

Er du i tvivl om hvordan du/I får bugt med fugt eller skimmelsvamp? Kontakt CH Murer Byg ApS på tlf. 2943 8875. Ch Murer Byg ApS er medlem af Dansk Byggeri og dermed omfattet af Byg Garanti ordningern. Vi samarbejder ligeledes med en række bygningsbiologiske rådgivningsfirmaer.