Murbier

Begrænsede angreb af murbier er normalt uskadelige for murværket. Kraftige angreb kan derimod medføre, at der trænger vand ind i muren, hvilket kan give frostskader, opfugtede vægge og nedbrudt murværk. I værste fald kan murværkets bæreevne blive nedsat.
Læg mærke til dine solvarme syd- og vestvendte facader. Kendetegn ved murbi-angreb er runde huller i mørtlen med en diameter på 3-7 millimeter.

Murbier er 7-9 mm lange, gråsorte og med hvide ringe omkring bagkroppen. I naturen lever murbier i kalk- og lerskrænter. De er fredsommelige og stikker kun yderst sjældent.
 
Årsager
Det er især ældre, svage og porøse mørtelfuger, der har risiko for angreb, men også frostskadede eller dårligt udførte mure og mure med ren kalkmørtel er udsatte.
Murbierne går ikke ind i hulmuren, men forbliver i 10 – 20 cm lange gange, som de laver i mørtelfugerne. Bierne lægger æg i bunden af gangen. Fra ægget klækkes larverne, som overvintrer i muren og forpupper sig det følgende forår. Herefter forvandles puppen til en bi, som flyver ud af muren i juni til august måned, hvor de sværmer ved hullerne.
 
Også andre insekter, fx andre biarter, kan finde på at bruge murbiernes huller. Bemærk, at søm huller og åbne studsfuger (lodrette fuger) kan forveksles med murbi angreb.

Reparation
Murbier angriber ikke stærke og sunde fuger. Murværk og mørtelfuger skal derfor løbende holdes intakte.

Er der huller, må mørtelfugerne udkradses i et par cm dybde. Overfladerne afstøves og vandes, inden der fyldes ud med mørtel.

Arbejdet bør ikke udføres i biernes flyvetid (juni til august), da bierne kan grave sig ud gennem fugen, inden den er hærdet op. Det er unødvendigt at behandle hullerne med et insektmiddel.
 
Alle fugerne skal kradses ud, og arbejdet kan ikke betragtes som gør-det-selv arbejde, medmindre du er fortrolig med mørtel og fugeske og har en god portion tålmodighed.
 
Sådan undgår du skader
Murbi angreb kan kun undgås, hvis fugerne er stærke og intakte. Gør det derfor til en god vane at inspicere dine facader med jævne mellemrum særligt de varme syd- og vestvendte murflader. Er fugerne svage og porøse, dvs. at du forholdsvis let kan fjerne fugerne med en skruetrækker, så er du i farezonen for murbi angreb.
 
Er dit murværk angrebet af murbier - Kontakt CH Murer Byg ApS, vi besigtiger skaderne og giver uforpligtende tilbud.
 
Tlf. 2943 8875