Udendørs trapper

Der kan være flere grunde til at lave en trappe. Som regel er det på grund af niveauforskelle i terrænet,men det kan også være for at dele store arealer op, indbygge siddepladser eller for at opnå en skulpturel virkning. Der vil i det følgende blive omtalt to typer betontrapper: færdigdesignede trappetrinselementer som er kendetegnet ved at være en af de hurtigste trapper at opstille og belægningsstenstrappen som er kendetegnet ved at være meget fleksibel og nem at få passet ind i eksisterende omgivelser.Ud over valg af trappetype og design, skal man være opmærksom på følgende allerede i anlægsfasen:
 
Vand- og frostskader
Dårlig underbund
 
Ovenstående kan ikke ses i starten,men vil give alvorlige problemer på et senere tidspunkt. 
 
Vand og frostskader
Vand kan generelt altid give problemer i forbindelse med belægninger,hvis ikke der tages de nødvendige forholdsregler. Vandet kan dels bløde bærelaget op, hvorved det mister styrken og dels forårsage et stort vandtryk inde i selve jordskråningen, som kan presse trinene ud. Problemer med vandtryk er dog værst for lerjorde og lignende
 

Opbygning af underbunden

Der skelnes mellem elementtrapper og trapper bygget af belægningssten. Forskellen er, at der ved belægningsstens trappen anbefales understøbning af hele trappen med jordfugtig beton. Den jordfugtige beton erstatter helt eller delvist stabilt gruslaget. Efterfølgende gælder generelt for begge trappetyper. Den samlede lagtykkelse, som er afhængig af råjordens beskaffenhed,skal være som angivet i nedenstående tabel. Overholdes disse krav ikke er der risiko for sætninger.

  

Underbund

Frost sikker

Frosttvivlsom

Frostfarlig

Afretningslag

30

30

30

Stabilt grus/

 

jordfugtig beton

 

120

120

120

Bundsikringslag

-

150

250

 

Lagtykkelser under trappen.
Benyttes der jordfugtig beton (16 MPa) skal der ikke laves et afretningslag.
Afretningslaget er maks. 50 mm, bør dog kun være 30 mm + 10 mm.
 
Vær sikker på at din trappe udføres korrekt. Indhent uforpligtende tilbud.
  
Kontakt CH Murer Byg ApS
 
Tlf. 2943 8875