Hvad er skimmelsvampe?

Skimmelsvampe er mikroskopiske svampe som danner millioner af sporer der frigøres til luften som pollen.
Skimmelsvampe er en del af naturen, og vi er overalt – inde såvel som ude – udsat for dem. De kan vokse overalt i bygninger, når der er tilgængelige organiske materialer, hvis fugtigheden er høj. Når der er fugtige steder i en bygning, så vil der som hovedregel være gode livs- og vækstbetingelser for skimmelsvampe. Jo mere organisk materiale, støv og snavs, der er i en fugtig bygning, jo bedre trives skimmelsvampene. De kan herved brede sig og blive et sundhedsmæssigt problem. Under væksten på materialernes overflader kan der dannes sporer og flygtige stoffer, hvoraf nogle har karakteristiske lugte. Under særlige omstændigheder og ved meget høj fugtighed kan der desuden dannes giftige stoffer, såkaldte mykotoksiner.
I naturen er skimmelsvampene Alternaria og Cladosporium de mest forekommende, og de største koncentrationer af svampene findes i ude luften i højsommeren og først på efteråret. Ved en priktest hos lægen er det disse to svampe man testes for, da luftvejs-allergikere ofte er plaget af disse svampe.
Hvornår kommer der vækst?
Skimmelsvampevækst ses ofte i forbindelse med vandskader og fugtindtrængning i bygningskonstruktioner. Hvis der ikke hurtigt (indenfor nogle uger vil normalt være tilstrækkeligt) gøres noget ved vandskaden eller fugtindtrængningen, så kan skimmelsvampevæksten blive meget massiv og udbredt. Det er derfor vigtigt, at der i alle bygninger findes et beredskab for håndtering af sådanne skader, så længere tids opfugtning med resulterende skimmelsvampevækst undgås.
 
Der findes flere former for skimmelsvampe og de kan være hvide, gullige, grønlige, rødlige, grålige eller sorte med lodden overflade. Skimmelsvamp har normalt en muggen lugt.