Fugtskader i kælder

 
Hvorfor er fugt i kælderen et problem?
Fugt i kælderen kan være problematisk for både huset og for dit helbred.
Fugt i kælderen kan give alvorlige skader på husets materialer og konstruktioner. Den høje luftfugtighed giver nemlig gode betingelser for angreb og vækst af råd og svampe. Hvis du ikke gør noget ved fugtproblemerne i din kælder, kan du risikere, at fugt og skimmel breder sig op til boligen og i værste fald medfører et svampeangreb, som i sidste ende kan inficere hele huset. Et omfattende angreb af f.eks. ægte hussvamp kan blive ret alvorligt for huset og dyrt og besværligt at slippe af med igen.
Fugt i kælderen behøver ikke at være et stort problem, hvis blot du har kontrol over den. Hvis f.eks. fugt kan trænge gennem kælderydervæggen, fordampe på den indvendige side og derefter blive ventileret ud igen, behøver en lille smule fugt ikke være problematisk.
Problemerne opstår først:
- Når du begynder at bruge kælderen til andre formål, end den oprindeligt var bygget til. Før i tiden brugte man kælderen til kul og koks, viktualierum og vaskerum, men i dag ønsker vi tørre og varme kældre, der kan bruges til flere formål, f.eks. opbevaring, hobbyrum, opholdsrum og lignende. Det stiller større krav til kælderens byggetekniske kvalitet og kræver større kontrol over fugten.
- Når fugten ikke bliver bortventileret, men bliver akkumuleret i luften og i konstruktioner, så der kan dannes forskellige former for svampe (f.eks. skimmelsvamp eller ægte hussvamp). Fugt kan ophobes, hvis kælderen ikke udluftes, eller hvis f.eks. væg- eller gulvkonstruktioner ikke er udført byggeteknisk korrekt.
Især kældre i ældre huse fra før 1950 er næsten altid fugtige. De blev simpelthen ikke bygget til at være helt tætte.
Der er mange eksempler på, at fugtproblemerne i en kælder er blevet forværret, når man har forsøgt at løse problemet med fugt og kulde ved at isolere kælderen. Det er derfor vigtigt, at du griber opgaven rigtigt an, hvis du skal i gang med at renovere din kælder
Hvor kommer fugten fra?
Fugt i kælderen kommer typisk fra det omgivende terræn, hvor jordens indhold af nedsivende regnvand, almindelige jordfugt eller grundvand trænger igennem kælderydervægge eller -gulve. Utætte afløbsbrønde eller afløbs/vandrør placeret uden for en kælderydervæg kan desuden skabe lokale fugtpåvirkninger af ret store koncentrationer og medføre større fugtskader indvendigt på kælderydervæggen. Endelig kan luften i kælderen fyldes med fugt, hvis du f.eks. har badeværelse, tøjvask og -tørring i den.
Hvordan kan du se, om der er fugt i din kælder?
Når du skal tjekke, om der er fugtproblemer i din kælder, skal du gennemgå kælderen indefra, men vær opmærksom på, at årsager til fugtproblemer næsten altid skal findes uden for huset.
Der kan være flere forskellige tegn på, at der er fugt i kælderen. Vand, der siver ind gennem kælderydervæggene, gør med tiden overfladen porøs og løs, så puds og maling skaller af. Der kan også være tegn på skimmelsvampe.
 
Tjekliste for tegn på fugtproblemer:

• Afskalninger af puds eller maling?
• Porøse og løse overflader?
• Saltudblomstringer på kældervæggene?
• Opfugtet træværk?
• Skader på opbevarede genstande, reoler, m.v.?
• Kommer der vand op gennem kloakken, når det regner meget?
• Er der tilstoppede kloakker, så vandet ikke ledes hurtigt nok væk gennem afløb?
• Er der vækst af svampe