Værd at vide

Lovgivning for tilbygninger
Bygningsreglementet stiller krav til en række forhold, som skal opfyldes, bl.a.:

■  Bebyggelsesprocent
■  Afstand til skel og max højder
■  Energiforbrug og isolering
■  Redningsåbninger og flugtveje
■  Brandforhold
■  Krav til konstruktioner og materialer
■  Indeklima og ventilation
  
Du skal altid forhøre dig hos Teknisk Forvaltning i din kommune, inden du går i gang med at planlægge et større byggeprojekt som en tilbygning. Du vil kunne få at vide, hvilke krav byggeriet skal opfylde, og om dine planer strider mod en eventuel lokalplan eller tinglyste servitutter på din grund.
  
Bebyggelsesprocent
Det første du skal gøre, hvis du overvejer at bygge til, er at tjekke, om din grunds bebyggelsesprocent er fuldt udnyttet. Er den det, må du ikke udvide etagearealet. Bebyggelsesprocenten er den andel, som husets samlede etageareal udgør af grundens areal.
 
Bygningsreglementet benytter følgende bebyggelsesprocenter:
 
  • Bebyggelsesprocenten for parcelhuse- 30%
  • Bebyggelsesprocenten for for tæt/lavt byggeri, f.eks. rækkehuse - 40%
  • Bebyggelsesprocenten for sommerhuse - 15 %

 

Bor du eksempelvis i et parcelhus på 100 m2 på en grund på 500 m2 må du bygge yderligere 50 m2, da det samlede byggeareal må udgøre 30% af 500 m2 = 150 m2 ialt. En ny udestue, lukket altan eller en glasoverdækket terrasse skal regnes med i bebyggelsesprocenten.