Indendørs Trapper

 

Klik her

 
En indvendig trappe er bindeleddet mellem to eller flere etager inde i huset. De gode trapper er dem, hvor der er sammenhæng mellem funktion og form. Er der en regelmæssig og god gang i trappen, har den også et pænt og harmonisk forløb. Hvilke love og regler gælder for indvendige trapper?

I Bygningsreglement 2008 (kapitel 3.2.2) er der krav til, hvordan trapper skal udformes i fælles adgangsveje. Dette er ikke ensbetydende med at indvendige trapper skal overholde disse krav, men man kan skele til kravene, ved projekteringen af nye indvendige trapper. Man kan anvende nedenstående punkter som en vejledning, i hvordan man konstruerer en god og funktionel trappe, og ikke opfatte dem som krav.:
•Trappen skal minimum være 1 meter bred.
•Der skal være en fri højde over trappen på minimum 2 meter.
•Forholdet mellem grund (trin) og stigning (højdeforskellen mellem trinene) skal være sådan, at trappen er sikker og god at færdes på.
•Stigningen (højdeforskellen mellem trinene) må ikke være mere end 18 cm.
•På ligeløbstrapper, kvartsvingstrapper og halvsvingstrapper må grunden (trinet) ikke være mindre end 28 cm. På spindel- og vindeltrapper må grunden (trinet) dog være helt ned til 20 cm.
•Trapper skal sikres med et værn eller anden betryggende afskærmning.
 
Blandt fagfolk tales der ikke om trappens højder, trindybder m.m., men derimod om en stigning og en grund. Det er størrelsen på disse og deres indbyrdes forhold, der er afgørende for, om trappen føles behagelig at gå på.
Grundreglen siger, at to stigninger plus en grund skal ligge et sted imellem 61 og 63 cm. Dette kan opnås ved at lave både grund og stigning 21 cm, men trappen vil være dårlig at gå på, da den vil være meget stejl. En mere optimal trappe kan opnås med en grund på 26 cm og stigninger på 18 cm. Denne trappe vil være meget bedre at gå på, men vil naturligvis også kræve en del mere plads, da den ikke er så stejl.
 
Plads
Det er også vigtigt, at du gør dig nogle tanker om, hvor meget trappen må fylde.