Skader / revner  i fundament

 
Sætningsrevner skyldes bevægelser under huset.

Generelt er der risiko for vandindtrængning og dermed langsom nedbrydning af huset, når der er revner i husets facade og tag.
Har huset sætningsrevner, kan de medføre sætningsskader, som i værste fald kan betyde, at huset kan styrte sammen.
  
Udvikling af en sætningsskade:
Den typiske sætningsrevne er en revne, der kan observeres som en revne i husets sokkel, der fortsætter op i husets murværk.

Man skelner mellem sætningsrevner der udvikler sig over tid, og sætningsrevner, der ikke udvikler sig med tiden.

Hvis sætningsrevnerne udvikler sig, er det et tegn på, at sætningen forværres. Jo hurtigere udvikling, desto værre er problemet. Det er afgørende, at stoppe en igangværende sætning så hurtigt som muligt, for at begrænse sætningsskaderne mest muligt.

Hvis sætningsrevnerne ikke udvikler sig, er der tale om en stabiliseret sætning. Det betyder, at man kan få udbedret sætningsskaderne ved lejlighed.
 
Igangværende sætning, kan skyldes:
Jordens bæreevne, der ikke er tilstrækkelig til at bære husets vægt, og at huset derfor synker. Grundvandssænkning, som enten kan ske naturligt eller ske som følge af bygningsarbejder i nær området. Et andet resultat kan være funderingspæle i træ, der mister deres bæreevne som følge af råd.
Rystelser i undergrunden, på grund af større bygningsarbejder, pælefundering eller tung trafik i husets nærområde.
 
En stabiliseret sætning, kan skyldes:
At jordens bæreevne efter en årrække har opnået ligevægt mellem husets vægt og jorden under. Dette ses ofte i forbindelse med sætningsskader på ældre ejendomme.

Der vigtigt at få fastlagt, om observerede sætningsrevner er stabile, eller om der er tale om en igangværende sætning under udvikling.
 
Hvis der er tegn på sætningsrevner, bør man få en geotekniker til at vurdere problemet. Geoteknikeren kan fastslå omfang og de økonomiske konsekvenser. Hvis man overser eller behandler en sætningsskade forkert, kan det få store konsekvenser.
Hvis der er tale om revner fra en stabil sætning, kan de synlige revner blot repareres.
Hvis der er tale om en sætning under udvikling, skal sætningen stoppes hurtigst muligt. En sætning stoppes enten ved at øge fundamentet eller forstærke fundamentet med funderings pæle. Efter husets sætning er stabiliseret, skal sætningsskader i fx væg og sokkel udbedres.
 
Overfladiske revner i sokler:

Gennem revner i husets sokkel, kan der trænge vand ind bag sokkelpudsen. Fugten får i frostvejr pudsen til at slippe underlaget. En sokkel uden puds kan få store skader i løbet af få år. Revner i soklen medfører, at vand trænger ind bag sokkelpudsen. Herved stiger fugtniveauet i soklens pudsede overflade. Efterfølgende frost medfører, at pudsen slipper
sit tag i underlaget. Pudsen skaller af, og soklen kommer til at stå uden sokkelpudsens beskyttende lag. Herefter vil nedbrydningen forceres, og der vil komme betydelige skader inden for en kortere årrække. Det er vigtigt at få fastlagt, at der ikke er tale om sætningsrevner. Det er ikke et arbejde for almindelige gør det selv-folk.

  

Få fat i en murer
Skader på facader af mursten og gasbeton bør repareres af en murer, da de ikke, er så nemme at reparere. Det kræver erfaring. Udføres arbejdet ikke korrekt, kan det have store konsekvenser på længere sigt.

  

Ønsker du sikkerhed for eventuelle tab ved fejl og mangler ved byggeriet? Så skal du samarbejde med en virksomhed, der er dækket af Byg Garantiordningen. Ordningen dækker dine tab med op til 100.000 kr. inkl. moms pr. byggesag. Garantien dækker i fem år, efter arbejdet er færdigt.

CH Murer Byg ApS er dækket af Byg Garantiordningen.

  

Vi bygger kvalitet.

  

Kontakt for uforpligtende besigtigelse af din skade

 
Tlf. 2943 8875