Skorstene

En Skorsten er en af de meget udsatte bygningsdele på et hus. På toppen af huset er skorstenen helt ubeskyttet og meget udsat for regn, sol & vind.

Risikoen for skader er ekstra stor, hvis skorstenen ikke bliver brugt. Når skorstenen er kold er den mere følsom overfor fugt og frostskader.
Muret skorsten: Har du en skorsten i rent murværk, skal du efterse både fuger og sten.
 
   
Skorstene før renovering                                             Skorstene efter renovering af CH Murer Byg ApS 
 
 
Det er typisk i fugerne, at skaderne opstår. De revner eller bliver porøse og smuldrer. Ødelagte fuger tager nemmere imod vand og giver dermed grobund for fugt- og frostskader.
 
Murstenene i skorstenen kan også flække. Hvis en mursten er "svag", falder overfladen typisk af i flager, og der vil ofte være tale om så ringe sten, at det er nødvendigt at mure en ny skorsten op.

Pudset skorsten: Har du en pudset skorsten, vil skaderne typisk vise sig som løs, afskallet eller krakeleret puds. Al løs puds bør fjernes, og områderne skal pudses op igen. Der kan også være skader på murstenene inde bag ved pudsen, her vil pudset typisk også være krakeleret og de evt. flækkede mursten være synlige.
 
   
 Skorsten - før renovering                                           Skorsten efter renovering af CH Murer Byg Aps
 
 
Hvilken betydning kan skaderne have? Skader på skorstenen såsom revner og ødelagte sten kan, hvis de ikke bliver lavet, udvikle sig og forværre skorstenens tilstand, hvilket i sidste end vil medføre at den styrter sammen.
 
 
Bygningsreglementet stiller en række krav til skorstenens materialer og udformning, men også til vedligeholdelse af skorstenen.
 
Du behøver ikke at søge kommunen om en byggetilladelse, hvis du vil opføre en ny skorsten. Du har dog pligt til at orientere kommunen om skorstensbyggeriet.
Når du opfører en skorsten, skal skorsten og røgrør etableres på en sådan måde, at der ikke opstår fare for brand, eksplosion, skadelig kondens, forgiftning eller andre sundhedsmæssige gener.