Facader & Fundament                             

            

De fleste ydervægge på enfamiliehuse er muret op, typisk med teglsten. Nogle facader står med såkaldt blank mur, altså med synlige mursten og fuger, mens andre er pudsede. Pudslaget kan enten være tyndt, som på vandskurede facader, hvor man stadig kan ane stenene indenunder, eller tykt, kaldet grovpuds, som kendes fra bl.a. ældre huse, hvor stenene er helt dækket af puds.
 
 
Murede facader

En muret teglstensfacade kræver ikke meget pasning, hvis den er i god stand, og hvis der er problemer med muren vil det være tydeligt at se. Tjek alle flader for revner, og vær især opmærksom på pludselig opståede revner (se ovenfor). Hårfine revner mellem fuge og sten opstår ved at fugen svinder lidt og behøver ikke at betyde noget. Undersøg fugernes tilstand. De skal være hele og faste i overfladen. Løse eller smuldrende fuger bør udbedres ved at fugen kradses ud, og fuges om. Det er især fuger omkring udvendige hjørner, og fuger i de facader, som er mest udsat for regn og blæst, som kan være påvirket. Mindre fugearbejder kan du godt udføre selv, men større fugearbejder og udskiftning af mursten bør udføres af en murer.
Undersøg også om selve murstenene er hele og uden revner eller hjørner som er knækket af. Sten hvor overfladen er beskadiget eller ødelagt, er udsatte for yderligere frostsprængninger og den porøse overflade gør det muligt for fugt at trænge ind i muren, bør skiftes
.
 
Pudsede facader
                                                                                                                                    
Pudsede facader kræver mere vedligeholdelse og grundigere eftersyn ene rene murede facader. Begynder pudsen først
at revne eller løsne sig trænger der nemt vand ind mellem pudslaget og muren, som kan skabe fugtproblemer og frost- sprængninger. Du skal derfor være meget omhyggelig med at undersøge alle flader for afskallet, revnet eller løs puds.
Facader med tyndpuds som vandskuring eller sækkeskuring er mest udsatte, da det tynde pudslag ikke forhindrer fugt
fra regnvand i at trænge ind i murværket, men samtidig nedsætter fordampningen fra murværket. Til gengæld er revne-  dannelser i det bagvedliggende murværk nemt synlige gennem det tynde pudslag. I grovpudsede facader kan der opstå revner som ikke skyldes det bagvedliggende murværk, men det kan være svært at afgøre, og  pudset kan omvendt også kan også skjule revner og problemer i muren. Når du tjekker facaden kan du forsigtigt banke på pudset – lyder det hult er det fordi det har sluppet muren. Ødelagt puds bør bankes af og repareres. Det kan være meget svært at lave reparationen, så den fremstår jævn med den omgivende mur, især når det drejer sig om indfarvet eller tynd pus. Det er en god ide at
lade arbejdet udføre af en murer.
 
Pas på fundament og sokkel
Fundamentet skal beskyttes mod opfugtning
Det omgivende terræn skal have fald bort fra huset. Om vinteren kan frost løfte en flisebelægning, så den får fald mod huset. Hvor det sker, bør fliserne lægges om.
Tagrender skal renses, så vandet ikke løber over, og utætte tagrender og nedløbsrør skal repareres eller udskiftes.
 
Tagbrønde skal renses op, og afløbsrør og drænrør skal spules, især efter løvfald.
Jord og skidt på soklen holder på fugten. Det øger risikoen for frostskader og skaber grobund for alger, mos og lignende. Derfor skal jord og skidt fejes af soklen mindst en gang om året. Det sker bedst med en stiv kost om foråret. Samtidig ses efter, om puds hænger godt fast på soklen.
 
Fugt kan ændre sokkelpudsens farve. Farveforskelle på en fugtig sokkel skyldes for det meste, at pudslagets tykkelse varierer.
 
Visse tætstående træer skal væk. Rødder fra meget vandsugende træer, der står for tæt på huset, kan få fundament og ovenliggende mure til at revne, og rødderne kan i deres søgen efter vand trænge ind i kloakrør og blokere dem.
Pas på revner som vokser
Hvis en revne i soklen bliver større, bør du kontakte en fagmand for at se på den. 
   
Solidt fundament
Et solidt fundament er en afgørende forudsætning for ethvert succesfuldt husbyggeri. Anlægning af husets fundament skal være konstrueret således, at det kan bære hele husets vægt og samtidig føre trykket af vægten ned til lagene af de øverste jordlag.
 
Soklen
Den synlige del af fundamentet kaldes soklen og den skal efterses meget grundigt for revner og skader. Soklen er normalt pudset og er der skader vil der kunne trænge vand ind kælderen eller videre op i huset.
Den del af fundamentet som ligger under jorden kan du selvsagt ikke inspicere, men hvis du har enten fuld kælder eller krybekælder, kan du tjekke fundamentet indefra. Ved reparationer af soklen kan det være nødvendigt at grave dele af det frit.
Revner i fundamentet kan bl.a. skyldes sætning og bør undersøges af en fagmand.
Kontakt CH Murer Byg ApS. Vi besigtiger gerne skaden og giver uforpligtende tilbud. Tlf. 2943 8875  
CH Murer Byg Aps er medlem er Byg Garanti.
 
 
  
 
Tlf. 2943 8875
 
E-mail: Info@ch-murer-byg.dk
 
 
ALT MURERARBEJDE UDFØRES!