Nybyggeri

 
Der er 3 forhold som har indflydelse på det færdige murværks udseende.

Først og fremmest er det murstenens farve og karakter

Forbandtet – Ved et forbandt forstås den systematiske sammenføjning af mursten eller blokke, dvs. det gentagne mønster, stenenes og blokkenes forskydning danneEndeligt har valg af fugens farve og karakter stor indflydelse på det samlede indtryk af murværket. 

Fugerne udgør, trods alt, ca. 20% af den samlede murflade.
 
Se fugens indflydelse på det samlede indtryk her: Inspiration fuger